Råttinvasionen – myt eller sanning?

När jag nyligen vandrade hem en ljummen försommarkväll såg jag en syn som inte är särskilt ovanlig på Stockholms gator: en råtta sprang över gatan och in i gliporna till ett bostadshus. ”Har det inte blivit fler råttor på senare tid? Visst läste jag nyligen om en råttinvasion?”, var mina första känslomässiga, men inte särskilt evidensbaserade, reflektioner.

En snabb googling av artiklar innehållandes ordet ”råttinvasion” bekräftade mina farhågor. Om man får tro de stora tidningarna pågår det en råttinvasion i stora delar av landet.
”Här är råttinvasionen på Göteborgs gator” (Expressen 8/1 2016)”, ”Ny soplösning ledde till råttinvasion” (Barometern 14/1 2016) och ”Råttinvasionen sätter skräck i boende: ’De klättrar på fasaden’” (Aftonbladet 1/6 2015).

Tonläget är högt, men hur ser verkligheten ut? Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, anser att den mediala bilden till viss del är överdriven.

– Invasion är ett starkt ord, men samtidigt har vi över tid märkt att råttuttryckningarna blivit fler. Våra egna observationer är att råttorna finns på fler ställen i samhället, säger han.

Råttorna har alltid levt nära människor, men varför är de fler just nu? Det korta svaret är slarv och sättet vi konsumerar saker på idag.

– Råttorna trivs där det finns föda och boplats. Ofta finns det idag ett överflöd och vi människor är inte sällan dåliga på att slänga rätt saker på rätt ställe eller att spola ner rätt saker i avloppen.

I storstäder håller brunråttorna ofta till i parker eller i avloppssystem. Om de däremot lyckas ta sig in fastigheter kan det medföra stora problem, dels då gnagandet kan ge förstörelse på huset, dels kan brunråttan vara en allvarlig smittospridare.

– För den som drabbas av råttor är det ett stort problem. De kan både bära på sjukdomar från människor, som salmonella, och på egna sjukdomar, säger Håkan Kjellberg.

Oavsett om det pågår en råttinvasion eller inte kvarstår faktumet att brunråttan är en svår gäst att bli av med. Det närmare 30 centimeter långa djuret (svans ej inräknad) kan ta sig in i 20 millimeter små hål, klättra uppför flera våningar, är en duktig simmare och kan hoppa en meter utan ansats.

Eftersom råttornas ungar blir könsmogna efter bara ett par månader förökar de sig fort. Ett råttpar kan ge upphov till nästan tusen nya individer på ett år.

Så, hur gör man då för att undvika råttor i fastigheten? Håkan Kjellberg listar tre åtgärder för att minimera risken för objudna gnagare:

  1. Förebygg att råttorna kommer in.

– Det allra bästa sättet är att göra fastigheten till en råttsäker miljö. Se till att ni inte har massa onödiga saker kring byggnaden, exempelvis ved eller en presenning över cyklar. Där trivs råttorna. Se även till att växtligheten inte är för låg och undvik att mata fåglarna med mat på marken.

  1. Avloppsfälla.

– Att råttor tar sig in i avloppet kan vara svårt att undvika. Men om så sker har vi tagit fram en fälla som larmar om när råttorna tar sig upp och dödar råttan när den uppenbarar sig.

3. Intressera dig för bostaden.

– Jag säger som den gamla kampanjen: ”Håll Sverige rent”. Ett bra sätt för att förhindra råttor är att intressera sig för bostadshuset. Låt ingen del av huset bli en vit fläck, utan se till att ha koll över alla utrymmen.