Nästan halva februari har gått, men det finns en hel del kvar av vintern. För en bostadsrättsförening är sysslorna många, och det kan bli dyrt att missa något. I Egrannars vinterhandbok får ni tips, råd och checklistor för varje månad. Egrannar har tagit fram en handbok för bostadsrättsföreningar för vintern. Det finns en hel del […]

De flesta har nog varit med om det – en dag känner du en lukt i din bostad, en lukt som inte fanns där när du gick hemifrån. Enligt Anticimex har många lukter med fukt att göra. Anledningen till att fukten har uppkommit kan vara flera. Om lukten inte beror på något allvarligt – vad […]

Många bostadsrättsföreningar dras med höga elkostnader. Men innan föreningen kontaktar olika elbolag för att jämföra priser, finns det flera saker kan undersökas, tipsar Sveriges BostadsrättsCentrum, SCB. – Det första en bostadsrättsförening kan göra är att se över sin elförbrukning överlag. Det är den största och viktigaste insatsen. Var är elförbrukningen som störst i de gemensamma […]

Värmen har lagt sig som en hinna över Sverige och inget tyder på att den försvinner inom den närmsta tiden. Grillvarningarna är många och de flesta känner nog till brandrisken som är förenad med den långa torkan. Men If varnar för översvämningsskador när torkan försvinner och nederbörd tar vid. Den vanligaste frågan som If får […]

Bostadspriserna sjunker och spås göra det ett tag till. Därför väljer många svenskar att avvakta med att sälja eller köpa lägenheter. För bara ett år sedan, när läget var ett annat, kunde bostäder säljas utan att renoveringar hade skett. – På dagens marknad får det större effekt än vad det fick förut. Innan såldes väldigt […]

Hundvännen Örjan Månsson bor och verkar i Stockholms innerstad sedan 20 år tillbaka. För några år sedan märkte han att hundar dagligen kissade i porten till hans kontor. Ofta var det pölar utanför dörren och det rann kiss in på kontorsgolvet. – När det renoverades i närheten placerades det ut en big bag en bit […]

Knappt har sommarens bananflugor och råttor lämnat husen, för att ersättas – eller kanske snarare dela utrymmet – med spindlar. Men, påpekar Anticimex, spindlarna är i våra hem hela året, men det är först nu som de börjar leta efter en partner. Spindlarna utgör en viktig funktion då de äter småkryp och i sin tur […]

Förra veckan kom en väldig massa snö på en gång, och föreningens tak hade ett tjockt lager med snö som riskerade att ramla ned. Det fanns ingen att ringa för att få hjälp, alla snöskottare var upptagna. Vad har vi i styrelsen för ansvar om snö och is ramlar ner på något? Vad kan vi […]

Stoppa sopfusket!

Fler och fler bostadsrättsföreningar tar nu krafttag mot sopfusket, enligt SCB. Vissa överväger kameraövervakning, men det finns betydligt enklare åtgärder för att stoppa problematiken. Sopfusk, som felsortering och nedsmutsning, kan bli en dyr affär för en bostadsrättsförening. Inte minst kan ett smutsigt soprum locka till sig diverse skadedjur. Under senare tid har Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, […]