Under våren brukar stämmorna gå av stapeln, men för att skapa en så bra styrelse som möjligt behöver valberedningens arbete vara effektivt. Med lite planering och pedagogisk list kan du underlätta rekryteringen av nya ledamöter till styrelsen i bostadsrättsföreningen. 1. Skapa ett rekryteringsunderlag Det enklaste och viktigaste du kan göra som medlem i valberedningen är […]

Många bostadsrättsägare har nog varit med om det: En person knackar på dörren och frågar om du vill engagera sig i styrelsen. Ju mer planering valberedningen gör, desto större blir chanserna att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Planering och pedagogisk list är ledord. Valberedningsarbete är inte något som görs en gång om året och sedan är klart. […]

Just nu jobbar många valberedningar i bostadsrättsföreningar i hela Sverige med att rekrytera ledamöter till styrelserna. Speciellt nyrekrytering är svårt. Sju av tio brf-medlemmar som aldrig suttit i en brf-styrelse kan inte tänka sig att göra det i framtiden heller.  Det visar en ny enkätundersökning av Egrannar, en webbtjänst för bostadsrättsföreningar. Undersökningen är förmodligen den […]

När jag blev invald i valberedningen så blev jag tillfrågad direkt på stämman. Problemet var att mina företrädare i valberedningen, trots hårt jobb, hade misslyckats med att få ihop en styrelse. Nödlösningen blev att de satte sig där själva. Men då blev det tomt i valberedningen. En sådan måste man ju ha, och när jag […]

Lite planering och pedagogisk list. Så här gör ni, steg för steg, för att underlätta rekrytering av nya ledamöter till styrelsen i bostadsrättsföreningen. 1. Skapa ett rekryteringsunderlag Det enklaste och viktigaste du kan göra som medlem i valberedningen är att träffa alla nyinflyttade tillsammans med styrelsen och förbered dem på att det förväntas av dem […]

Emma Saxeby, ordförande i den nya bostadsrättsföreningen Lidingöfyren, berättar att möjligheten att samla kontaktuppgifter till alla i föreningen på en och samma sida har underlättat valberedningens arbete inför årsstämman.  Lidingöfyren är en stor föreningen med hela 109 lägenheter. Emma Saxeby berättar att de ändå på kort tid fått en stor andel av medlemmarna att ansluta sig […]

Om ingen vill ställa upp

Det är dags för årsstämma och intresset för att vara med i styrelsearbetet är svalt, trots valberedningens ansträngningar. Ni har försökt med allt; betonat vikten av gemensamt ansvar, informerat om fördelarna med att påverka föreningens arbete, och förklarat allvaret i den akuta situationen. Ändå vill ingen ställa upp och föreningen står utan ordförande och komplett […]

När paniken infinner sig

Två veckor kvar till årsstämman, men intresset för att ställa upp för styrelsearbete är svalt. Vad göra? Situationen är ett vanligt förekommande problem, menar Bo Bergman, extern ordförande i Skuggviolen i Hässelby. Föreningen har under årens lopp tagit fram en rad lathundar för att underlätta arbetet för valberedning, styrelse och medlemmar. – I en liten […]

Alla kan bidra!

Även om inte alla kan eller vill sitta i styrelsen eller valberedningen så kan man bidra på andra sätt. Givetvis ska styrelse eller valberedning inte ensamma ansvara för föreningens väl och ve, det är en gemensam uppgift och det är viktigt att betona. Att bo i en bostadsrättsförening är inte samma sak som att man […]