Fler än var tredje svensk anser att bostaden inte är tillräckligt skyddad mot inbrott. Det visar en ny undersökning från larmföretaget Verisure, som Yougove har genomfört. Men inför semestern vidtar vi ändå inte särskilt många åtgärder. Bara 48 procent ber någon ta in posten, 46 procent ber någon se efter bostaden och 41 procent ger […]

Sommaren är tiden då vi har möjlighet att på allvar fixa med lägenheten eller sommarhuset. Men var försiktig och se upp med de fällor som är förenade med hemmafixet. Äntligen sommar, äntligen ledighet! När vardagstressen lagt sig och semesterlunken drar in över oss, är vi många som passar på att snickra och fixa med boendet. […]

Män som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse har roligare än kvinnor. Fler män än kvinnor tycker att de kan driva frågor i den riktning de själva vill, och männen är också mer positiva till att arbeta i en brf-styrelse i framtiden än kvinnor. Det framgår av webbtjänsten Egrannars stora undersökning om styrelsearbete i bostadsrättsföreningar 2016, som […]

Hur blir man en duktig bostadsrättsstyrelse? Egrannar frågade dem som borde veta, nämligen styrelsemedlemmar i olika bostadsrättsföreningar. Svaren är entydiga: Strukturera arbetet, snacka inte skit om medlemmarna, utan engagera dem i stället. Och – inte minst viktigt – se till att ha trevligt tillsammans! Detta framgår av en färsk enkät, där 372 personer som sitter […]

Just nu jobbar många valberedningar i bostadsrättsföreningar i hela Sverige med att rekrytera ledamöter till styrelserna. Speciellt nyrekrytering är svårt. Sju av tio brf-medlemmar som aldrig suttit i en brf-styrelse kan inte tänka sig att göra det i framtiden heller.  Det visar en ny enkätundersökning av Egrannar, en webbtjänst för bostadsrättsföreningar. Undersökningen är förmodligen den […]

I mars skickade Egrannar ut en enkät för att kartlägga ränteläget för bostadsrättsföreningar i Sverige. Anledningen var att undersöka hur bostadsrättsföreningar upplever kontakten med banker och om de tycker att räntorna ligger på en bra nivå. 40 procent av de svarande tycker att räntan på föreningens lån är för höga eller mycket för höga. 60 […]

En klar majoritet av ledamöterna i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar är män. Och störst är engagemanget  bland personer i åldern 31-40 år. Det visar SCB:s årliga kartläggning. Undersökningen har kartlagt hur demografin ser ut i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar, sammanlagt ingår 2500 bostadsrättsföreningar i underlaget. Resultatet är tydligt; 61 procent av styrelseledamöterna är män, 39 […]