Ny undersökning: Män har roligare än kvinnor i brf-styrelser

Män som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse har roligare än kvinnor. Fler män än kvinnor tycker att de kan driva frågor i den riktning de själva vill, och männen är också mer positiva till att arbeta i en brf-styrelse i framtiden än kvinnor.
Det framgår av webbtjänsten Egrannars stora undersökning om styrelsearbete i bostadsrättsföreningar 2016, som nu finns sammanställd i sin helhet. 801 personer i bostadsrättsföreningar över hela landet svarade på enkäten.

Fler resultat:

  • Stockholmare är betydligt mer missnöjda med arbetsbelastningen än göteborgare.
  • Östgötar diskuterar trivselarrangemang i föreningen i betydligt grad än innerstadsstockholmare.
  • Nästan alla som sitter i en brf-styrelse tycker det känns bra att kunna påverka.
  • Renoveringar och ombyggnader, skötsel och städning av allmänna utrymmen och hur medlemmarna ska fås att engagera sig mer är de vanligaste ämnena på styrelsemötena.

Ladda ner sammanställningen av undersökningen