Med mörkrets entré tänds ljusen. Men mer eld i hemmet ökar risken för brand. Egrannar hjälper dig att minska brandrisken hemma. December är den månad då i särklass flest bränder i hemmet sker. 40 procent fler bränder sker under årets sista månad, än under övriga månader, enligt statistisk från försäkringbolaget Trygg-Hansa. Med några enkla knep […]

36 procent. Så mycket minskar risken för bostadsinbrott om det finns en aktiv grannsamverkan. Det visar en ny undersökning från If och Samverkan mot brott. Trots de svarar 75 procent av de tillfrågade att de inte använder sig av metoden. – Vi ser att en aktiv grannsamverkan minskar inbrotten i ett område, men vi vet […]

De nya reserestriktionerna lär innebära att många svenskar lämnar sina hem och reser ut i landet under sommaren. Förra sommaren begicks närmare 40 inbrott om dagen i Sverige under juli och augusti. Region Stockholm, Region Syd och Region Bergslagen var värst utsatta, enligt SSF Stöldskyddsföreningen. Mätningen visar även att var fjärde svensk är orolig för […]

Är det tillåtet att grilla på balkongen eller inte? Frågan dyker upp varje sommar. Egrannar reder ut. Svaret är inte helt enkelt, det finns ingen särskild lag som reglerar grillning på balkonger. I första hand är det upp till fastighetsägaren att bestämma vad som är ok och inte. Därför är det viktigt att bostadsrättsföreningar tar […]

Äntligen är våren här. För bostadsrättsföreningar innebär det stämmotider, vårstädning och förberedelser inför sommaren. Till exempel är det dags att kontrollera statusen på stuprör och hängrännor. Slarv med detta kan bli dyrt och leda till översvämningar och skador på fasaden. Missa inte Egrannars handbok över vad som behöver göras under vår och sommar. Egrannar har tagit […]

Antalet anmälda bostadsinbrott sjunker kraftigt. På riksnivå gick anmälningarna från i genomsnitt 370 per vecka, till 254 förra veckan och i Stockholm gick det från 150 inbrott i veckan till 68 stycken förra veckan. Anledningen stavas den pågående coronakrisen. – Folk är hemma mer och det blir då svårare att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också […]

I slutet av förra året dömdes en fastighetsmäklare för grovt bedrägeri när hon lurade ett äldre dement par till att sälja sitt hus för en miljon kronor lägre än marknadsvärdet. Året har inletts med liknande rapportering om äldre som far illa. Sydsvenskan har rapporterat om en rånvåg mot äldre där bovarna utger sig för att […]

— 2017-11-27 Med mörkrets entré tänds ljusen. Men mer eld i hemmet ökar risken för brand. Egrannar hjälper dig att minska brandrisken hemma. December är den månad då i särklass flest bränder i hemmet sker. 40 procent fler bränder sker under årets sista månad, än under övriga månader. Det visar statistisk från försäkringbolaget Trygg-Hansa. Även […]

Alla helgons dag är den dag på året då flest inbrott anmäls i Sverige. Men under hela den mörka delen av året ökar antalet inbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i snitt 103 brott varje dag i oktober förra året. Enligt en Demoskopundersökning gjort på uppdrag av SSF Stöldskyddsföreningen uppger 25 procent av boende att man […]