Nya lagar 2024 – så påverkas din BRF

Den första januari 2024 börjar flera nya lagar att gälla som påverkar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Egrannar listar fem viktiga förändringar.

Krav på underhållsplan

Från den första januari är ett det lagkrav för nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar att ha en underhållsplan. Planen ska göras för 50 år framåt och omfatta alla delar av fastigheten som din bostadsrättsförening ansvarar för.

Matavfall måste sorteras

Det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushåll och verksamheter och fastighetsägare ansvarar till exempel för att det finns kärl för matavfall. Om ni inte redan är igång med detta är det hög tid att kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller.

Ansvar för förpackningsinsamling

2024 får kommunerna ansvar för att samla in förpackningar från hushåll genom lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna har till 2027 på sig att ordna detta ordentligt.

Ny lag för ordningsvakter

Den första januari får ordningsvakter utökade befogenheter vilket till exempel innebär att de får transportera omhändertagna personer, göra kroppsvisitationer och förstöra beslagen alkohol om värdet är obetydligt. För att nyttja ordningsvakter krävs dock tillstånd från polisen.

Möjligt med digitala stämmor

Den första januari och framåt kan bostadsrättsföreningar hålla helt digitala stämmor. Men för bostadsrättsföreningar som vill göra detta krävs en stadgeändring.

Läs mer om förändringarna på SBC och Fastighetsägarna