Riksbanken varnar för räntesmäll

De stigande räntorna kommer att påverka landets bostadsrättsföreningar framöver, enligt Riksbankschefen Erik Thedéen.

Många bostadsrättsföreningar har bundna lån.

– Anpassningen till det högre ränteläget är inte färdigt ännu, säger Erik Thedéen till TT.

Därmed kan en räntesmäll vänta många föreningar inom en snar framtid.

– Medlemmarnas årsavgifter är den enda finansieringskällan för de allra flesta bostadsrättsföreningar. När kostnaderna stiger måste avgifterna höjas, men hur mycket avgörs bland annat av lånen storlek och räntebindning, reparationsbehov och eventuellt sparande i föreningen”, sa Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, till Di i somras.