Vad kan motivera en högre avgift för bostadsrättsägare? Det har Sveriges BostadsrättCentrum frågat närmare 1 000 bostadsrättsägare i årets Bostadsrättsrapport. En dryg tredjedel av de tillfrågade anger miljöinvesteringar eller investeringar i gemensamma utrymmen som anledningar som kan rättfärdiga en höjd avgift. Men för 23 procent finns det inget som kan motivera en höjning. – Många anser […]

Under coronapandemins första fas i våras rasade försäljningen av bostadsrätter. Men enligt bostadssajten Hemnet är det fallet nu helt återhämtat. Nyligen uppmätte sajten rekordförsäljning av antalet sålda bostadsrätter i Stockholm. – Det mest troliga scenariot nu är att vi får en fortsatt het bostadsmarknad i höst, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Direkt. Ny statistik […]

Löven byter färg, paraplyn görs redo och sommarskorna åker tillbaka in i garderoben. Hösten är dessutom en utmärkt tid för att höststäda föreningens gård och gemensamma utrymmen. Först och främst, årets höststädning blir, precis som alla andra aktiviteter i år, speciell. Följ myndigheternas rekommendationer, stanna hemma om du har symptom, tvätta händerna och håll avstånd. […]

En dramatisk uppgång. Så beskrivs SBAB:s kvartalsvisa prognos över svenska bopriser. 57 av deltagarna i undersökningen tror att priset på det egna hemmet kommer att öka under det kommande året. Motsvarande siffra i maj var 25 procent. – Den mycket stora pessimism som präglade boprisförväntningarna under den mest akuta fasen av coronakrisen under senvåren är […]

De nya reserestriktionerna lär innebära att många svenskar lämnar sina hem och reser ut i landet under sommaren. Förra sommaren begicks närmare 40 inbrott om dagen i Sverige under juli och augusti. Region Stockholm, Region Syd och Region Bergslagen var värst utsatta, enligt SSF Stöldskyddsföreningen. Mätningen visar även att var fjärde svensk är orolig för […]

Regeringen anser att det är för lätt att kapa en ekonomisk förening och föreslår därför att minoriteten i en styrelse ska få större möjlighet till insyn i arbetet. Tanken är att förslagen ska göra det svårare för exempelvis styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn. – […]

Räkna med betydligt fler getingar i sommar än förra sommar. Vartannat år brukar nämligen vara getingår och förra året var det relativt få getingsaneringar, enligt Anticimex. – Vi förbereder oss för en getingsommar i hela landet med betydligt fler saneringar än förra året, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex, i en kommentar. Men det […]

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att när uppskovsräntan slopas så kommer den att gälla alla. Det innebär såväl kommande som befintliga uppskov. I nuläget kan den som säljer en bostad med vinst och sedan köper en ny skjuta upp reavinstbetalningen och istället betala en ränta på 0,5 procent. Vid årsskiftet tas uppskovsräntan bort. – […]

Coronakrisen riskerar nu att även slå hårt mot flera av landets bostadsrättsföreningar. En enkät från Fastighetsägarna visar att 30 procent av styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar anger att föreningen lidit ekonomisk skada. Inte minst är läget tufft för föreningar i Stockholm som har butiks- och restauranglokaler som hyresgäster. Var femte förening med lokaler står inför en höjning […]

Coronakrisen slår hårt mot samhället och påverkar även bostadsrättsföreningar, inte minst under stämmotiderna som är på ingång. Förbudet med att vara fler än 50 personer på samma plats gör att många föreningar i förväg ber medlemmarna att anmäla sig till stämman och på sätt kunna planera hur många som kan komma. Men det finns även […]