Kontakt mellan grannar minskar

En ny undersökning visar att kontakten mellan grannar minskat efter uppsvinget efter pandemin. ”Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster”, säger Jennie Skogsborn Missuna på Svensk Fastighetsförmedling.

60 procent kommer bara i kontakt med sina grannar när de går om varandra, till exempel i trapphuset. För ett år sedan var den siffran 40 procent. Grannar har alltså mindre kontakt med varandra nu än tidigare, enligt en ny undersökning av Svensk Fastighetsförmedling.

Förra året var 24 procent ointresserade av en relation med grannen medan den siffran idag ligger på 36 procent.

Men samtidigt uppger 70 procent att grannrelationer är en trygghetsfaktor och närmare 60 procent att grannkontakt kan minska ensamhet.

– Under både pandemin, och början av kriget i Ukraina, växte svenskars intresse och empati för medmänniskor och i förlängningen grannar. Man insåg helt enkelt värdet och vikten av grannrelationer. Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.