Efter torkan kommer översvämningarna

Värmen har lagt sig som en hinna över Sverige och inget tyder på att den försvinner inom den närmsta tiden. Grillvarningarna är många och de flesta känner nog till brandrisken som är förenad med den långa torkan.

Men If varnar för översvämningsskador när torkan försvinner och nederbörd tar vid. Den vanligaste frågan som If får handlar just om vattenskada i bostadsrätt.

Försäkringsbolaget ser många vattenskador efter långa värmeböljor.

– Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar andra vägar, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

Utöver kostsamma reparationer av vattenskador kan fukten leda till mögelskador. Viktigast, enligt If, är att arbeta förebyggande och i förväg kartlägga platser där vattnet kan rinna in och flytta undan fuktkänsligt bohag.

Om skadan redan är skedd bör du bryta all ström till de berörda lokalerna, ringa ditt försäkringsbolag och anmäla översvämningen till VA-verket.

Foto: Mostphotos