Med vintern kommer spindlarna

Knappt har sommarens bananflugor och råttor lämnat husen, för att ersättas – eller kanske snarare dela utrymmet – med spindlar. Men, påpekar Anticimex, spindlarna är i våra hem hela året, men det är först nu som de börjar leta efter en partner.

Spindlarna utgör en viktig funktion då de äter småkryp och i sin tur utgör föda för större djur. Men visst kan de vara otrevliga och det finns enkla sätt att minska antalet spindlar i lägenheten.

– Täta springor och sprickor vid fönster och dörrar för att försvåra för spindlar och andra kryp att ta sig in. De finns ofta i springor, bakom lister och på andra trånga ställen, så där bör du försöka komma åt och dammsuga, säger Thomas Persson Vinnersten som är biolog på Anticimex, i en kommentar.

Viktigt, tipsar Anticimex, är också att ta bort hög vegetation intill husväggar och att släcka fasadbelysningen, eftersom den lockar till sig spindlar.