Svenskarna vill avskaffa vinstskatt på bostäder

Valet är knappt två månader bort och frågorna som diskuteras är många. Om du frågar svenskarna spelar skatter en stor roll för bostadspolitiken. Det visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån, utförd av Novus.

På frågan ”Vilka/vilken av följande frågor kopplat till bostadspolitiken, skulle kunna påverka hur du röstar i höstens val?” är de vanligaste svaren fastighetskatten, flyttskatten/reavinstskatten och ränteavdraget.

Undersökningen visar också att svenskarna vill ta bort vinstskatten på bostäder (57 procent) och införa subventionerat bosparande för unga (73 procent).

– Här finns det röster att hämta! Slopad vinstskatt och bosparande för unga är åtgärder som på längre sikt skulle röja hinder och öka rörligheten på bostadsmarknaden. Och det är bra. Men det vi behöver nu är översyn av hela bostadspolitiken, inte enstaka punktinsatser. En blocköverskridande överenskommelse som ger långsiktiga och stabila spelregler för bostadskonsumenterna bör vara prioriteras direkt efter valet, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

Fastighetsbyråns undersökning, där 1614 svenskar svarat, visar också att en majoritet vill behålla amorteringskravet och att stödet för marknadshyror är svagt.