Så många avstår barn på grund av bostadsmarknaden

10 procent av unga i Stockholm har avstått eller tvekat att skaffa barn på grund av den dysfunktionella bostadsmarknaden, visar en ny rapport av Stockholms Handelskammare.

– Vi har tidigare sett hur bristen på bostäder lett till att företagen har problem med att rekrytera kompetens vilket drabbar tillväxten. Men nu ser vi också hur bristen på nödvändiga reformer riskerar att påverka demografin, säger Daniella Waldfogel, vice vd på Stockholms Handelskammare, enligt Bostadspolitik.se.

Undersökningen visar också att en av åtta stockholmare i familjebildande ålder har avstått från att avsluta en relation på grund av bostadsmarknaden. Störst är problemet bland unga kvinnor.  

– Den trasiga bostadsmarknaden slår särskilt hårt mot kvinnor i familjebildande ålder. Politiken behöver omedelbart sjösätta reformer som syftar till att skapa förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.