BRF:er i storstäder bättre koll på GDPR

Bostadsrättsföreningar i landets storstäder har något bättre beredskap för att möta de nya GDPR-kraven jämfört med BRF:er i mindre städer. Det visar Egrannars nya enkätundersökning.

Bostadsrättsföreningar runt om i Sverige har kommit olika långt med att anpassa sig till den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

I landets fyra största städer uppger drygt 20 procent att de har kommit mycket långt eller ganska långt med att ställa om till den nya lagen, visar Egrannars enkätundersökning där omkring 200 styrelsemedlemmar i BRF:er har intervjuats. För övriga BRF:er i landet är den siffran omkring 15 procent.

I Stockholm uppger drygt 7 procent att de har väldigt bra beredskap för att möta de nya GDPR-kraven, och nästan 37 procent säger att de har ganska bra beredskap. I mindre städer (då Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala undantas) uppger omkring 3 procent att beredskapen är väldigt bra och drygt 30 procent att den är ganska bra.

30 procent i mindre städer ingen beredskap alls

Det är fler i mindre städer som säger att de inte har någon beredskap alls för att möta kraven, omkring 28 procent. I de fyra största städerna (länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala) är den siffran cirka 11 procent.

Däremot har BRF:er i storstäderna inte varit särskilt bra på att informera medlemmarna om vad GDPR innebär. I Stockholm uppger 0 procent att de har informerat medlemmarna mycket väl, och strax över 5 procent att de har informerat medlemmarna ganska väl. Tittar man på BRF:er utanför de fyra största städerna uppger omkring 3 procent att de har informerat medlemmarna mycket väl och knappt 5 procent att de informerat dem ganska väl.

I storstad såväl som småstad anser BRF:erna att myndigheternas information om GDPR har varit under all kritik, och att det är en bidragande orsak till informationsglappet till medlemmarna. I Stockholm uppger 0 procent av styrelsemedlemmarna i Egrannars undersökning att myndigheterna har informerat väldigt bra (omkring 7 procent uppger ganska bra). I mindre städer är den siffran drygt 3 procent (drygt 9 procent uppger ganska bra).

Små versus stora BRF:er

Trenden bland små och stora bostadsrättsföreningar ser snarlik ut. 70 procent av BRF:er med upp till 10 medlemmar uppger att de antingen inte har kommit så långt med att anpassa sig till den nya lagen eller att de knappt har börjat. Ytterligare 10 procent vet inte hur långt de har kommit. I föreningar med över 100 medlemmar anger cirka 85 procent att de inte har kommit så långt, knappt börjat eller att de inte vet hur långt de har kommit i omställningsarbetet.

Oavsett BRF-storlek pyr missnöjet mot myndigheternas bristfälliga information om GDPR, visar enkätundersökningen.

Bäst på att ställa om verkar föreningar med 51 till 100 medlemmar vara. Omkring 25 procent uppger att de har kommit väldigt långt eller ganska långt, och knappt 60 procent säger att de inte har kommit så långt eller att de knappt har börjat.

Foto: Colourbox(Aleksei Andreev)