7 tips för att grilla säkert i sommar – detta gäller på balkongen

En av de största brandriskerna i sommar rör grillning och eldning. Därför är det återigen dags för BRF-styrelsen att påminna om vilka regler som gäller under grillsäsongen.

Det finns inget generellt förbud i lagen mot att grilla på balkongen. Men som BRF-styrelse har du rätt att införa egna regler och stadgar för vad som gäller, skriver Fastighetsägarna på sin hemsida.

En del föreningar förbjuder grillning på balkongen helt, andra tillåter elgrillar. Flera föreningar anordnar gemensamma grillplatser på gården, för att undvika grill- och säkerhetsrisker med balkonggrillning.

Oavsett vilka regler som gäller i just din förening, så är det viktigt att informera om vad som gäller, och vilket ansvar de boende har kring grillning och brandskyddet generellt.

Fastighetsägarna har tagit fram en broschyr om ansvar, förebyggande åtgärder och råd om hur man ska agera om det börjar brinna.

Även Räddningstjänsten ger råd om grillning på balkongen och på grillplatsen. Här är deras tips:

  • På balkongen är det bättre med elgrill än kol- och gasolgrillar, eftersom risken för gnistor eller att de välter är mindre.
  • Använder du kolgrill måste kolen brinna ut, det finns flera exempel på lägenhetsbränder som orsakats av att man samlat glöd i plasthinkar, soppåsar eller dylikt.
  • Grilla aldrig på inglasade balkonger, det är direkt livsfarligt. Man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om röken inte ventileras bort.
  • Kolla så att det inte råder utökat eldningsförbud, då är det helt förbjudet att grilla.
  • När du grillar, ha alltid vatten nära.
  • Tänk på att grillos kan störa grannar.
  • Var noga med att släcka elden, städa och lämna aldrig tändvätska vid grillplatsen.