Användarens tips: Klura ut en tydlig struktur för sidan innan ni börjar

Per Åström
Per Åström, ordförande i HSB Brf. Knutsbo I Lomma

Per Åström, ordförande för Bostadsrättsföreningen Knutsbo i Lomma, berättar att föreningen skaffade Egrannar i höstas och att det var noga att sidan var enkel att använda. En nyckel till att lyckas var att noga tänka igenom vilken struktur sidan skulle ha innan arbetet med den började.

Hur kommer det sig att ni började använda Egrannar?

– Vi tittade på några olika alternativ, men tyckte att de andra kostade lite väl mycket. Vi såg att Egrannar var kostnadsfritt och valde att satsa på det.

Har sidan underlättat för er i styrelsen på något sätt?

– Nu har vi möjlighet att få ut information smidigare. Vi har ju en sida för mäklare och vi har sedan upplyst mäklarna om att sidan finns. Att ha fått ut den informationen till mäklare är något som har underlättat vårt arbete i styrelsen.

– Tidigare när man fick se prospekten på lägenheter som skulle säljas i vår förening var det mycket information som inte stämde, men efter att vi lagt upp informationen på hemsidan har ju alla som ska sälja tillgång till vad som gjorts i föreningen, vad som är på gång och aktuell avgift.

Vilka tips har du till andra som är i uppstartsfasen av Egrannar?

– Vi lagt upp en del bilder för att få sidan att se trevlig ut. Sen gäller det att uppdatera sidan kontinuerligt så att den lever. Men framförallt har vi satsat på att bygga en logisk sidstruktur. Många andra mer centralt styrda hemsidetjänster för bostadsrättsföreningar är krångliga att manövrera och det är svårt att hitta runt på sidorna.

Hur har du tänkt när du byggde upp en logisk sidstruktur?

– Det gäller att noga tänka igenom innan vilka rubriker man vill ha på sina sidor. Det gäller att sätta ett begränsat antal rubriker som är så tydliga som möjligt, men som ändå täcker in mycket. På så sätt slipper man sätta en massa underrubriker längre ned som man måste leta sig fram till.