Politiska klimatet påverkar hushåll

En bostadsrätt är inte en ensam ö, det politiska klimatet påverkar oss alla. En ny undersökning från Svenskt Fastighetsförmedling, Bobarometern, visar att tre av tio hushåll redan påverkats ekonomiskt av det politiska klimatet. Stigande bostadspriser, förslag om amorteringskrav och diskussionen om slopade ränteavdrag berör i allra högsta grad hushållen, enligt undersökningen.

– De politiska diskussionerna som förs kring olika bostadsfrågor har skapat en viss oro på marknaden och flera har redan tagit höjd för större utgifter genom ökat sparande och amorteringar. Trots att inget beslutats eller genomförts ännu så uppger var tjugonde svensk att de valt att vänta med sin bostadsaffär på grund av ovissheten, säger Tanja Ilic, Svensk Fastighetsförmedlings vd, i ett pressmeddelande.

12 procent av de tillfrågade har börjat amortera mer och åtta procent har ökat sitt sparande. Samtidigt har nästan var tredje tillfrågad mindre än 10 000 kronor i sparat till oförutsedda utgifter till bostaden.

– För att främja en sund bostads- och arbetsmarknad med stor rörlighet och en stabil prisnivå är det tydligt att det måste byggas fler bostäder och att man måste se över de regler som ger tröskeleffekter vid byte av bostad, säger Tanja Ilic.