Gemensam odling ger roligare närområde

Att gå samman för att odla gemensamt är en växande trend över hela landet. Tillsammans skapar bostadsrättsföreningar, företag eller institutioner miljövänliga odlingar i urbana miljöer. Stadsjord startades 2009 och arbetar med miljöledning, utbildning och miljöcertifiering inom privat och offentlig sektor.

– Det började som ett sätt att kunna arbeta praktiskt med miljöproblematiken. Vår verksamhetsledare hade redan 2007 gjort en förstudie kring självförsörjningsgrad i Västra Götalands län och uppmärksammat att vi behöver odla mer i staden och i stadsnära miljö, säger Viktoria Viklander, projektledare på Stadsjord.

Utifrån denna verklighet ville Stadsjord hitta nya och gamla sätt att öka självförsörjningen av mat i stan.

– Responsen har varit mycket positiv. Det är många som förstår att frågan är viktig. Odling och jordbruk skapar också roligare områden i stan och bidrar till möten och nya sätt att se på närområdet. Vi får mycket positiva kommentarer från alla håll.

Kvartersväxthus på rivningstomt, trevåningsodling med getter, och äppelodlingar är några exempel på Stadsjords projekt genom åren.

Vad skulle du ge för tips till en bostadsrättsförening som vill börja med stadsodling?

– Det viktigaste är att gå ihop några stycken. Prata med varandra och hitta ett gemensamt intresse, samla intresserade helt enkelt. Sedan gäller det mest att hitta en bra plats att odla på ihop och se vilka möjligheter som finns på just denna plats. Har man ingen bra gräsyta att odla på finns alltid möjlighet att odla över jord i pallkragar till exempel, säger Viktoria Viklander.

För fler konkreta tips på hur ni kan odla i stan, besök gärna Stadsjord blogg.