En av fyra har varit med om incident med ljus

December är den månad då flest omkommer i bränder. Var fjärde svensk har varit med om incidenter med levande ljus, enligt en undersökning från Försäkringsbolaget IF.

De senaste fem åren har 42 procent av alla bränder med levande ljus inträffat under julmånaden, hittills i år har 82 personer omkommit i bränder. Totalt omkom 112 under förra året.

– Skulle det börja brinna ska man ta sig ut snabbt, inte dröja sig kvar och försöka samla ihop tillhörigheter eller börja med att ringa räddningstjänsten. Rädda – larma – släcka. I den ordningen ska man gå till väga, säger Mats Larsson, brandexpert på If, i ett pressmeddelande.

Även Trygg Hansa genomförde nyligen en undersökning kring brandsäkerhet. Deras rapport visar att en tredjedel av svenskar oroar sig för att det ska börja brinna hemma. En viktig förebyggande åtgärd är att brandöva, något som bara en tiondel av alla tillfrågade har gjort. Även om brandövning kräver en planeringsinsats så bör alla hinna med att välja ut en uppsamlingsplats om olyckan är framme, tipsar Trygg Hansa.

Ifs tips för att undvika bränder i jul:

  • Ställ aldrig värmeljus direkt på en bordsskiva eller på TV:n. Ställ inte heller värmeljusen för tätt, det ska vara en hand emellan.
  • Ha alltid uppsikt över levande ljus. Släck dem om du lämnar rummet. Se till att inte ha brandfarligt material i närheten av ljusen, som mossa eller gardiner.
  • Stäng av den elektriska adventsljusstaken med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten, inte genom att skruva ur ett av ljusen.
  • I juletid spenderas mycket tid i köket. Lämna aldrig mat under uppvärmning på spisen och gå ut. Matfett som hettas upp för mycket börjar lätt brinna. Ha aldrig fläkten igång då du t.ex. smälter smör. Om smöret eller oljan skulle fatta eld sprider sig elden mycket snabbt via fläkten. Om en olje/smörbrand uppstår – kväv elden med ett lock eller en plåt, aldrig med vatten.
  • Brandvarnare är en självklarhet. Ta för vana att byta batterier den 1:a advent varje år. Ha också en brandsläckare hemma. Bäst är pulversläckare som även fungerar på elbränder. En brandfilt kväver eld utan att börja brinna och är också bra att ha i bostaden.
  • Och sist men inte minst: var återhållsam med eldvattnet…