Så hanterar du bråk i tvättstugan

Den gemensamma tvättstugan leder ofta till konflikter. I en undersökning från Sveriges BostadsrättsCentrum anger mer än var tionde boende att stulna tvättider är orsaken till irritation på grannar. I vissa fall har konflikter resulterat i fysiskt våld. Så, vad kan man göra?

Egentligen är det svårt att vidta åtgärder mot boende som inte följer tvättreglerna. Att på ett lugnt sätt tala med grannen och förklara reglerna är en bra första åtgärd. Det bästa är givetvis att försöka lösa konflikten direkt med den berörda grannen. Om däremot våld och hot är inblandat blir situationen annorlunda.

– Om någon betett sig hotfull ska du däremot inte tveka att ta kontakt med styrelsen direkt eftersom den här typen av incidenter kan få juridiska påföljder, säger Monika Jukic, juridisk expert på Sveriges Bostadsrättscentrum i ett pressmeddelande.

Om en styrelse inte agerar kan den bli skadeståndsskyldig om ärendet går till domstol.

SBC tipsar om hur du hanterar störande grannar i tvättstugan:

  • Ta direktkontakt med den berörda grannen och berätta på ett lugnt och vänligt sätt att du blivit störd av att denna inte följt de regler som gäller i tvättstugan. I de allra flesta fall kan man reda ut eventuella missförstånd direkt vid ett samtal
  • Skriv upp datum och tid för de störningar som du upplevt i tvättstugan och kontakta bostadsrätts- styrelsen i de fall som du har orsak att inte ta dialogen direkt med grannen. I många fall har föreningen en störningsjour som kan hjälpa dig.
  • Undvik hotfulla och arga lappar nere i tvättstugan eftersom detta kan leda till att någon tar illa vid sig eller känner sig kränkt.