Nya lagar 2023: Hårdare straff för olovliga renoveringar

Sedan årsskiftet gäller en uppdaterad version av bostadsrättslagen, skriver Bostadsrättsnytt. Bostadsrättshavare som renoverar utan tillstånd kan drabbas av skarpare sanktioner som i värsta fall innebär att bostadsrätten förverkas.

Vid årsskiftet trädde en del lagändringar i kraft som rör bostadsrätter. Till exempel skärps skyddet för köpare av bostadsrätter när det gäller förhandsavtal och uppåtelseavtal.

En annan förändring är att en brf-medlem inte ska kunna ha mer än en röst på föreningsstämman, eftersom man vill motverka risken för kapningar av bostadsrättsföreningar, skriver Bostadsrättsnytt.

Utöver detta sker förändringar när det gäller bostadsrättshavares renoveringar, förklarar tidningen. Nu kommer det att krävas styrelsens tillstånd vid fler åtgärder än bara ”ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, samt annan väsentlig förändring av lägenheten”.

Till listan som kräver styrelsens godkännande läggs nu ”installation eller ändring av anordning för ventilation, installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet”, uppger tidningen.

Dessutom förtydligas att tillstånd alltid krävs för åtgärder i lägenheter med särskilda historiska, miljömässiga eller konstnärliga värden om åtgärden kan komma att påverka bostadens värde.

Nytt för i år är även att det ska införas skarpare sanktioner mot de som utför olovliga renoveringsåtgärder. Allvarliga fall kan innebära att bostadsrätten förverkas. En BRF ska också i vissa fall kunna åtgärda brister av otillåtna arbeten och låta bostadsrättshavaren betala för det, skriver Bostadsrättsnytt.