Över 40 procent saknar tillräckligt brandskydd

41 procent av landets bostäder har brister i brandskyddet, visar statistik från Anticimex. ”Brandskyddet hemma räddar liv, så vi hoppas att många ser över brandsäkerheten hemma”, säger brandskyddsexpert Johannes Eklund i ett pressmeddelande.

Under vintern tänder många hushåll ljus för att öka värmen och skapa en myskänsla. Samtidigt ökar brandrisken, varnar Anticimex och uppmanar människor runtom i landet att se över sitt brandskydd.

Hela 41 procent av de bostäder Anticimex inspekterade under perioden 1 oktober 2021 till 31 september 2022 fick minst en anmärkning på brandskyddet. Framför allt anmärks det på för få brandvarnare och avsaknad av brandfilt i hemmen. 4 procent saknar brandvarnare helt och hållet, trots att det är ett krav, enligt undersökningen.

8 procent saknar brandsläckare och i andra fall har brandsläckaren varit gammal, av fel typ eller olämpligt placerad.

Nu ger Anticimex tips för att vända trenden.

– Grunden är att se till att det finns tillräckligt med brandvarnare, testa löpande att de fungerar och ha rätt typ av brandsläckare samt brandfilt lättillgängligt, säger Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex i pressmeddelandet.

Anticimex checklista för att brandsäkra ditt hem:

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan, per 60 kvadratmeter, i anslutning till köket och en i eller precis utanför varje sovrum.
  • Testa brandvarnarna en gång i månaden.
  • Säkerställ att det finns brandfilt och brandsläckare tillgängligt.
  • Kontrollera att brandsläckaren är av typen pulversläckare, att det är rätt tryck i den och att den inte är äldre än tio år.
  • Undvik att ladda mobilen och annan elektronisk utrustning på natten eller obevakat.
  • Ta bort brännbart material runt spisen och även runt en öppen spis där du eldar. Ha koll på mat som tillagas på spisen så det inte torrkokar. Man kan även installera en så kallad spisvakt.  
  • Använd ljusstakar som inte är tillverkade i brännbart material och se till att de står stadigt.
  • Placera värmeljus långt från lättantändligt material.
  • Släck alltid levande ljus när du lämnar ett rum.
  • Om brand uppstår behöver alla boende veta vad de ska göra. Gå igenom en utrymningsplan med alla i familjen. Exempel på en bra återsamlingsplats är brevlådan utomhus. Prata om när man ska ringa 112.

Källa: Anticimex