Här är risken störst för avgiftshöjningar

Var femte bostadsrättsförening i länet skulle behöva höja avgifterna för att klara det framtida underhållet, enligt en kartläggning av HSB.

– De flesta föreningarna mår ekonomiskt bra. I några av dem, ungefär en femtedel, ser vi behov av en avgiftshöjning, säger Johan Lindén, finansspecialist på HSB Stockholm, till Mitti.

HSB har undersökt sammanlagt drygt 60 000 bostadsrätter i Stockholms län och kommer alltså fram till att omkring 25 procent av föreningar måste höja avgifterna för att klara det framtida underhållet när räntorna stiger. Låga räntor kommer inte att vara permanent tillstånd, menar Johan Lindén och varnar för ett högt risktagande.

– Konsekvensen blir att ränterisken för de här föreningarna ökar så länge de låga räntorna håller i sig. Föreningarna visar fina siffror men de skulle behöva höja avgifterna för att klara framtida renoveringar, som stambyte och fönsterbyte, säger han till tidningen.

– En låg avgift är inte alltid bra, vilket många tycker, fortsätter han.

Inte minst varnar genomgången för en trend i Stockholms innerstad, där avgifterna hålls nere. Därför är det extra viktigt som bostadsspekulant att granska föreningens årsredovisning innan man slår till på miljonobjekt, vilket Egrannar har skrivit om tidigare. Annars är risken att man åker på en otrevlig överraskning längre fram. Enligt HSB är en rimlig fingervisning att en förening med några år på nacken sparar 200 kronor per kvadratmeter.