Advokaten svarar: Vad gör föreningen om en eller fler medlemmar hamnar på obestånd?

Fråga: Hej! Vad gör föreningen om en eller fler medlemmar hamnar på obestånd? Exempelvis inte kan betala sina avgifter, och hur kan föreningen förebygga det?
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Svar: Hej! När det gäller koll på medlemmarnas ekonomiska förmåga så är det två delar, dels kontrollen vid medlemskapsprövningen och dels den kontinuerliga kontrollen av att avgiften till föreningen betalas. Avseende medlemskapsprövningen så bör föreningen ta en kreditupplysning på den som söker medlemskap för att få en bild av betalningsförmågan och betalningsviljan. Sådan kan man beställa av flera olika aktörer, UC eller Ratsit till exempel. Er bank kan säkerligen hjälpa till också. Om man vill spara slanten det kostar att göra en kreditupplysning så kan man få många uppgifter genom att ringa till Kronofogdemyndighetens kundservice på  0771-73 73 00 och fråga om personens skuldsaldo och om det finns några betalningsförelägganden registrerade på personen. Du behöver ha personnumret på den du kontrollerar. Det är från Kronofogden som kreditupplysningsföretagen tar mycket av den information som presenteras i kreditupplysningarna. Man kan också ringa till den domstol inom vilkens domsaga personen varit folkbokförd de senaste åren och fråga efter registrerade domar på personen (även nu behövs personnumret). Det kan vara lite överkurs, men för den nitiske kan det vara ett bra tips. Då får man uppgift om alla domar där personen varit registrerad som part.

Efter att medlemskapet beviljats så är det viktigt att föreningen har löpande kontroll över att alla avgifter betalas. Någon, i styrelsen eller inhyrd konsulthjälp, bör vara ansvarig för att varje månad bocka av att alla betalt sina avgifter i tid. Föreningen bör ha en rutin för de fall där avgiften betalas för sent, eller inte alls. Enligt bostadsrättslagen är bostadsrätten förverkad om avgiften betalas mer än en vecka för sent. Även om det inte är lämpligt att påbörja ett förverkandeförfarande varje gång någon är sen med avgiften, så bör bostadsrättshavaren påminnas om risken för förverkande så snart betalning har skett sent. Om det är någon bostadsrättshavare som inte betalar sina avgifter är det bra om föreningen agerar så snart som möjligt, för att förhindra att skulden blir alltför stor. En fungerande rutin för kontroll och påminnelser är därför bra. Kommunicera med bostadsrättshavaren, så att den vet om att föreningen saknar sina pengar. Om medlemmen hamnat på obestånd, det vill säga inte kan betala avgiften i en förutsebar framtid, kan föreningen påbörja ett förverkandeförfarande. Det innebär att bostadsrätten sägs upp till omedelbart upphörande och tvångsförsäljs.
Lycka till!