Bankjättarnas kritik mot nya amorteringsregler

Åsikterna om hur kreditregleringar och amorteringar stöts och blöts för fullt inför det nya amorteringskravet som träder i kraft 1 mars. Ändringen innebär att bolånetagare med skulder över 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera minst en procent av skulderna. Detta utanpå det nuvarande kravet där belåning över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med 2 procent av det totala lånebeloppet, skriver Dagens Industri.

När det kommer till ytterligare regleringar av kreditmarknaden, säger Svenska Bankföreningen tack, men nej tack. Vd Hans Lindberg säger till Dagens Industri att den finansiella stabiliteten är säkrad och att ytterligare detalreglering av husållens lån är överflödiga. Han anser att det rent av kan hålla tillbaka tillväxten, skriver tidnignen. Dessutom från unga svårare att ta sig in på bostadsmarkanden, säger han.

Inte heller den före detta vice riksbankchefen och ekonomiprofessorn Lars E O Svensson skräder inte heller orden. ”Det finns ingen anledning att göra det så svårt för unga att etablera sig på bostadsmarknaden. Amorteringskraven är helt onödiga”, säger han till samma tidning.

Han menar att Finansinspektione borde ägna sig åt det den ska, det vill säga se till den finansiella stabiliteten – inte höja trösklarna för unga som vill köpa sin första bostad, skriver Dagens Industri.