Majoritet ser bostaden som pensionsförsäkring

6 av 10 i åldrarna 50 till 79 år betraktar sin bostad som en pensionsförsäkring. Och det gäller i högre grad kvinnor än män. Det visar en ny Novusundersökning som Skandia låtit genomföra.

– Tron på bostaden som pensionsförsäkring bygger dels på fortsatt uppgång och dessutom måste man sälja eller belåna bostaden för att kunna frigöra pengarna. Pensionssparande bör ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, i ett pressmeddelande.

40 procent ser bostaden som en pensionsförsäkring då det är en säker investering. Men, betonar Mattias Munter, boende bör ses som konsumtion och inte som en säker investering.