Tidsbrist stoppar unga från styrelsearbete

Bostadsrättsföreningar har svårt att locka unga till styrelsen. Unga anser att de inte har tid för sådant arbete, enligt en undersökning av SBC.

Det är svårt att locka unga till styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Det visar en undersökning av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Tidsbrist är skälet som de flesta ungdomarna anger. Ju yngre personerna är desto mindre tid har de till övers för arbete i en bostadsrättsförening, enligt undersökningen.

Dessutom visar enkäten att unga i högre utsträckning vill ta hjälp av en extern partner för förvaltningen av föreningen och fastigheten för att minimera tiden som styrelsearbetet ska ta.

SBC har även listat tips för att effektivisera styrelsearbetet.

  • Framför allt handlar det om att tillgängliggöra information och använda digitala lösningar där årsredovisning, stadgar och så vidare finn samlat, så att det blir lättare för nya styrelsemedlemmar att ta över.
  • Sedan behövs utbildning för styrelsen, så att de som är aktiva i styrelsen vet vad som ska göras.
  • Möten bör förberedas noga med en tydlig agenda, och fika är trevligt, men lägg det i slutet så att det finns möjlighet att smita.