Avgift vid andrahandsuthyrning kan vara ogiltig

Bostadsrättsföreningar kan ta ut en avgift vid andrahandsuthyrningar. Men om avgiften inte finns med i stadgarna så är den ogiltig, vilket många inte känner till.

Sedan 2014 kan bostadsrättsföreningen ta ut en avgift av bostadsrättshavaren vid andrahandsuthyrningar. Men för att föreningen ska kunna kräva en sådan avgift måste den vara inskriven i bostadsrättsföreningens stadgar. Om den inte är det, så är avgiften inte giltig, enligt Bostadsrättslagen som specificerar vilka avgifter en förening kan ta ut.

Hur mycket kan en förening debitera?

När en bostadsrättshavare har sökt och fått föreningens tillstånd att hyra ut i andra hand, så kan föreningen debitera tio procent av ett prisbasbelopp. (om avgiften finns i stadgarna det vill säga). För 2017 skulle det innebära att en förening kan debitera 4 480 kronor per år. Om bostadsrättshavaren bara hyr ut i ett halvår kan föreningen bara debitera 2 240 kronor.

Hur kan avgiften debiteras?

Styrelsen bestämmer om avgiften ska läggas på den vanliga avgiften varje månad, eller om avgiften debiteras separat varje månad eller om den debiteras för hela den beviljade uthyrningsperioden vid ett enda tillfälle.

Skulle bostadsrättshavaren avbryta andrahandsuthyrningen i förtid så kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Källa: Bostadsrätterna

Foto: Colourbox