Majoritet positiva till amorteringskrav

Tidigare i år meddelande Finansinspektionen att de vill skärpa amorteringskrav ytterligare.

”För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill FI därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen, i ett pressmeddelande.

En ny undersökning från SEB och Demoskop visar att 86 procent av svenskarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att hushållens skulder minskar. Den mest populära åtgärden är skärpta amorteringskrav på nya lån som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten.

Samtidigt har flera tunga remissinstanser sågat förslaget.

– Vi säger uttryckligen nej till förslaget. Det kommer att göra det väldigt svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Utöver att det föreslagna regelverket är väldigt komplicerat och oöverblickbart kommer det att låsa in människor i befintliga bostäder med befintliga lån, vilket minskar rörligheten på såväl bostads- som arbetsmarknaden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg, till Aftonbladet.

Även Riksrevisionen och Villaägarnas riksförbund kritiserar förslaget.