Kraftig ökning av råttsaneringar

51 000. Så många saneringar av råttor genomförde Anticimex under förra året. Siffran är en ökning med 14 procent jämfört med 2015. Under de tre senaste åren har råttsaneringarna ökat med 67 procent.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig. Vi kan tillsammans göra mycket för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, i en kommentar.

För att möta problematiken måste bostadsrättsföreningar, kommuner och fastighetsägare hjälpas åt, betonar Anticimex. Råttor och människor rör sig i samma områden.

Anticimex tips för att undvika råttor:

  • Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
  • Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
  • Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
  • Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
  • Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där mängden råttor ökar.