Airbnb under lupp

Skatteverket ska börja granska Airbnb och dess medlemmar. Anledningen är att myndigheten misstänker att företaget och de som använder tjänsten inte betalar tillräckligt med skatt.

Det har blivit allt mer populärt att hyra ut i andrahand via Airbnb. Men på senare tid har Airbnb stött på patrull på flera marknader eftersom statliga myndigheter i olika länder har tagit i med hårdhandskarna.

Problemet, enligt myndigheterna, är bland annat att Airbnb inte lägger sig i hur användarna deklarerar sina inkomster, utan bara fungerar som en förmedlingskontakt mellan bostadsuthyrare och hyresgäster.

I exempelvis Paris och Amsterdam har myndigheterna börjat kräva av Airbnb att de tar ut en extra turistskatt, rapporterar DN.

Nu ger sig även svenska Skatteverket in i leken. De ska inleda en granskning av Airbnb. Som en del i detta ska privatpersoner som hyr ut via Airbnb också kontrolleras, uppger DN.

– Vi kartlägger för att få reda på vilka typer av fel som finns och i vilken omfattning. Om man inte har redovisat inkomsterna på rätt sätt så kan det hända att vi ber om en komplettering, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, till DN.

Det ska dock vara fortsatt riskfritt att hyra ut via Airbnb om inkomsterna från uthyrningen understiger 40 000 kronor. Men inkomster över den summan måste alltså beskattas. Hur många som berörs av det här är i nuläget oklart.

– Det som vore mest effektivt är ju om vi fick in kontrolluppgifter som kan förtryckas i deklarationen. Vi för just nu diskussioner med plattformsföretag om hur vi automatiskt kan få in användarnas inkomstuppgifter, säger Rebecca Filis till DN.

Foto: Flickr.com(Jennifer_yin)