Lekplats, Foto: Charlotte Nordahl (www.flickr.com/photos/charlottenordahl/

Stora brister på landets lekplatser

Varje år skadas närmare 18 000 barn på lekplatser, enligt Konsumentverket. Men vilket ansvar har en bostadsrättsförening för lekplatser på föreningens mark?

Konsumentverket har genomfört en kontroll av 26 lekplatser i fem av landets kommuner. Undersökningen, som är en uppföljning från 2008, visar på mer än 500 säkerhetsbrister. Varje år skadas runt 18 000 barn så svårt på lekplatser att de måste åka till akuten. Över hälften av bristerna kan härledas till dåligt underhåll av lekredskap och stötdämpande underlag.

– Det är allvarligt att det fortfarande finns så mycket säkerhetsbrister, men vi har haft en konstruktiv dialog med ansvariga fastighetsägare och tillverkare som åtgärdat de allvarliga fel som upptäckts, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket, i en kommentar.

Men vilket ansvar har fastighetsägaren, till exempel bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag eller kommuner? Kortfattat är fastighetsägaren ansvarig för att lekplatser som ligger på deras mark uppfyller myndigheternas säkerhetskrav. Förutom att lekplatserna enligt lag måste besiktigas minst en gång per år är föreningen skyldig att löpande kontrollera så att lekplatsen är säker för barnen. Annars är föreningen skadeståndsskyldig vid en olycka.

Finns det säkerhetsbrister på en lekplats är det föreningens ansvar att se till så att barnen inte använder lekplatsen. Det räcker inte att sätta upp en skylt eller avspärrning för att undgå ansvar för en trasig gunga eller klätterställning.

Om lekplatsen är gammal är det viktigt att få den besiktigad så fort som möjligt. Det är viktigt att föreningen får ett protokoll på att besiktningen har genomförts. Utan dokument som visar att föreningen har levt upp till kraven är det i princip kört vid en rättslig tvist om ansvarsfråga.

 

 

Foto: Charlotte Nordahl (www.flickr.com/photos/charlottenordahl/)