Vad innebär amorteringskravet?

Nyligen klubbades amorteringskravet igenom och den 1 juni börjar det gälla. Men vad innebär det egentligen?

Amorteringskravet är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna.
Efter kritik från flera remissinstanser talar mycket för att det nu i stora drag är klart hur amorteringskravet kommer att se ut, även om Finansinspektionen den 1 maj ska presentera sitt slutgiltiga förslag till regeringen.

– Det har länge varit vårt önskemål att införa amorteringskrav och nu har ett förslag utformats som vi är nöjda med, säger finansmarknadsminister Per Bolund till Aftonbladet.

I korthet innebär amorteringskravet att:

  • Man inte får belåna en bostad till mer än 85 procent, det stoppar bolånetaket.
  • Lån på 70 procent eller mer av bostaden måste amorteras med 2 procent av hela lånebeloppet varje år.
  • Vid 50–70 procent är årstakten 1 procent.
  • Bostaden får omvärderas högst vart femte år, alternativt vid avsevärd förändring.
  • Nyproducerade bostäder omfattas inte av amorteringskravet under fem år.
  • Vid långtidssjukdom eller arbetslöshet kan bankerna göra tillfälliga undantag från amorteringskravet.