Olika åsikter om andrahandsuthyrning

Tonläget i debatten om bostadsbristen, andrahandsmarknaden och hyresnivåerna skruvas upp. Men vilka regler gäller egentligen för andrahandsuthyrning i dag? Egrannar reder ut.

Bostadsminister Mehmet Kaplan anser att den förra regeringens liberaliseringar av andrahandsuthyrningen (exempelvis att hyrestaket vid uthyrning av bostadsrätter togs bort) har lett till akuta problem, till exempel i form av snabbt stigande hyror. Boverket har därför fått i uppdrag att granska konsekvenserna av den förra regeringens reformer, uppger Fastighetstidningen.

Men varken förre bostadsministern Stefan Attefall eller Martin Lindvall, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna, håller med om att den förra regeringens reformer har orsakat akuta problem på bostadsmarknaden.

– Syftet var i första hand att få ut fler hyreslägenheter på marknaden. Mehmet Kaplan kan börja med att försöka göra något för att öka tillgången till lägenheter i stället för att begränsa den, säger Stefan Attefall till Svenska Dagbladet.

Martin Lindvall anser att det är märkligt att Mehmet Kaplan kritiserar reformen för att orsaka högre hyror.

– Syftet med reformen var ju att priserna skulle få gå upp för att därmed öka utbudet av bostäder. Även om utbudet ökat mindre än många hoppades handlar det ändå om ett värdefullt tillskott. Alternativet vore noll nya bostäder. Sannolikt finns det dessutom en fördröjningseffekt, säger han till Svenska Dagbladet.

Debatten lär fortsätta…

Hur ser då dagens regler kring andrahandsuthyrning ut?

  • Först och främst krävs det ett tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse för att få hyra ut sin bostadsrätt.
  • För att uthyrningen ska godkännas krävs det ett skäl (tidigare krävdes behjärtansvärda skäl) som innebär att bostadsrättsägaren är förhindrad att använda lägenheten. Ett godtagbart skäl kan vara att du ska jobba utomlands, studera på annan ort eller prova på sambolivet. Däremot är det inte ett godtagbart skäl att hyra ut lägenheten i ren spekulation, enligt hyresnämnden. Den som hyr ut utan tillstånd kan förverka rätten till lägenheten eller bli uppsagd som medlem.

Vilken hyra får man ta ut?

  • Detta har luckrats upp på senare tid, men innebär inte att det är tillåtet att ta ut vilken hyra som helst. Personer som hyr ut sin bostadsrätt kan ta ut en hyra som täcker kapital- och driftskostnader (i stället för som tidigare då hyran skulle baseras på en svårbedömd ”normalhyra” för likvärdiga lägenheter). Med kapitalkostnad menas en skälig avkastning på bostadens marknadsvärde och med driftskostnad avses bland annat avgiften till föreningen och kostnader för bredband, el, vatten. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan det även bli aktuellt med slitage av möbler.

Exempel: Säg att en lägenhet som är värd två miljoner kronor och har en avgift på 2 700 kronor ska hyras ut i andra hand med en skälig avkastningsränta (4 procent/år).

Då blir kapitalkostnaden: 2 000 000 ggr 0,04 = 80 000 kronor. 80 000/12 månader= 6 667 kronor.

… och hyran skulle då kunna bli: 6 667 + 2700 = 9367 kronor.

Foto: Flickr.com (gertrudgarlic)