Info och enkla knep för bättre ventilation

Enligt svensk lag ska byggnaders ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum, i regel vart sjätte år. Anledningen är helt enkelt att säkerställa så att människor inte lever och bor i skadliga miljöer. Joakim Jehrén, ventilationskontrollant, informerar och delar med sig av enkla knep för att förbättra ventilationen.

Luften ska vara ren, ny och fräsch. Men så är det inte alltid. I bostadsrätter är det exempelvis inte ovanligt att man har råkat dra åt ventilen i badrummen, vilket kan leda till fukt som leder till mögel. Det är även vanligt att dålig ventilation uppstår på grund av att ventilerna har blivit tilltäppta av smuts.

– Detta är dock enkelt att åtgärda, säger Joakim Jehrén, som jobbar med OVK-besiktningar på Scandevik i Stockholm.

Enligt honom handlar det oftast om att göra rent ventilens galler på utsidan, luftkanaler och insidans ventil. Om det är så att det kommer in smuts genom uteluftsventilen så kan man även komplettera med ett grovfilter som man rengör då och då. Det är heller inte ovanligt att luftventiler i olika rum har blivit övertapetserade eller övermålade.

Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationssystemet fungerar som det ska och att det finns tillgänglig information om vilket ventilationssystem som används och hur det ska skötas och underhållas. Sedan 1992 måste byggnader där människor vistas genomgå en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. För bostadsrättsföreningar ska det vanligtvis ske minst vart sjätte år (med några undantag). Läs mer på OVK-besiktning.se

Denna fråga inkom nyligen till Egrannar: ”Vi har haft en diskussion inom bostadsrättsföreningen om vi är ålagda att genomföra en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) eller inte. Föreningen består av fyra stycken parhus, dvs det är bara två lägenheter (á 115 kvm) per bostadshus och ventilationen består av ett FTX-system per lägenhet. Byggnadsåret är 1992. Är vi tvungna att genomföra någon regelbunden OVK?”

Joakim Jehrén svarar: Min bedömning är att det inte behövs återkommande OVK för Er. Det krävs en förstabesiktning, men sedan krävs det inte någon regelbunden OVK, säger han.

Vem får utföra OVK-besiktningarna?

– Endast certifierade OVK-besiktningsmän, det finns dessutom olika behörighetsnivåer. När vi kommer och gör kontroller ska det finnas papper tillgängliga över vilken typ av ventilationssystem (om det är mekaniskt till exempel) som används samt papper över tidigare protokoll. När vi har utfört en OVK-besiktning undertecknas den och lämnas till fastighetsägaren och ett exemplar skickas till Stadskontoret. Där kan det stå att fläktar funkar och så vidare, säger Joakim Jehrén.

Vad händer om ni gör nedslag?

– Säg att vi slår ned på tio spisfläktar eller något annat. Då får fastighetsägaren viss tid på sig att åtgärda problemet. Oftast säger vi till fastighetsägaren att han eller hon kontaktar oss så fort problemet är fixat, så vi kan fixa ett godkännande, säger han.

– Om problemet inte åtgärdas kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite. Men oftast är det inga problem eftersom det ligger i fastighetsägarens eget intresse att ha ren luft, säger han.

Vilken typ av byggnader har störst problem med ventilationen?

– Gamla hus med självdrag klarar sig oftast bra, faktiskt bättre än nya fastigheter. Byggnader som är byggts mellan 1960-80 har mest problem enligt mig, säger han.

Tre enkla tips för bättre ventilation:

  • Finns det inga luftventiler i sovrum, vardagsrum och kök? Kanske är det så enkelt att de blivit övertapetserade eller kommit bort i renoveringen? Installera eventuellt fler eller nya ventiler. Luften ska gå från de rum där luften är renast till kök och badrum och där gå ut.
  • Har ventilerna i badrummet skruvats igen eller blivit igentäppta av smuts? Gör rent på utsidan, i kanaler och på insidan. Byt ut trasiga ventiler.
  • Dålig luft kan bero på för få uteluftsventiler. Skaffa fler.

Läs mer om OVK-besiktning här

Foto: Flickr.com (Spring Dew)