Korttidsuthyrning strider mot lagen

Att hyra ut sin bostadrätt per dag eller per vecka för att tjäna snabba pengar är knappast inte ett legitimt skäl för att få hyra ut i andrahand. Gör man det ändå, utan styrelsens godkännande, kan det i värsta fall leda till att nyttjanderätten förverkas, enligt Monika Jukic, juridisk expert på Sveriges BostadsrättsCentrum. 

Att hyra ut sin bostadsrätt i korta perioder via olika nättjänster (till exempel via AirBnb) är ett fenomen som växer. Men det många bostadsrättsinnehavare inte känner till, eller struntar i, är att dags- eller veckovisa uthyrningar i normala fall inte är ett giltigt skäl för att få hyra ut i andrahand. Och det krävs alltid ett godkännande från styrelsen.

– Att hyra ut sin lägenhet veckovis eller per dag är normalt sett inte att betrakta som ett legitimt skäl vilket innebär att den här typen av uthyrning strider mot lagens regler. En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att man blir av med sin bostadsrätt, säger Monika Jukic, juridisk expert på Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett pressmeddelande. 

Dessutom kan en bostadsrättshavare som systematiskt hyr ut sin bostad i korta perioder till flera olika hyresgäster som orsakar störningar i föreningen riskera att få störningsanmärkningar. Något som också kan leda till att nyttjanderätten förverkas.

– Styrelsen kan självklart välja att vara mer generösa än vad lagen föreskriver men jag har svårt att se att bostadsrättsföreningar överlag ställer sig positiva till den här typen av uthyrningar. För att det ska leda till ett förverkande krävs det att föreningen kan bevisa att det pågår en otillåten andrahandsuthyrning, säger Monika Jukic, i en kommentar.

Enligt Monika Jukic är det inte ovanligt att föreningar i sina stadgar ställer krav på att lägenheter enbart ska användas som permanentbostad eftersom styrelsen ofta vill ha medlemmar som är på plats och kan engagera sig.