Lekplats, Foto: Charlotte Nordahl (www.flickr.com/photos/charlottenordahl/

Vanligt att brister på lekplatser inte åtgärdas

Varje år skadas 15 000 barn på lekplatser så illa att de måste uppsöka sjukhus. Ändå är det inte ovanligt att fastighetsägare, såsom kommuner och bostadsrättsföreningar, slarvar med underhållet av sina lekplatser. Vid fyra av tio lekplatser har besiktningsmän anmärkt på allvarliga brister som ett år senare fortarande inte är åtgärdade, enligt en granskning av DN.

Fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag eller kommuner, är ansvariga för att lekplatser som ligger på deras mark uppfyller myndigheternas säkerhetskrav. Förutom att lekplatserna enligt lag måste besiktigas minst en gång per år är fastighetsägaren skyldig att löpande kontrollera så att lekplatsen är säker för barnen. Annars är fastighetsägaren skadeståndsskyldig vid en olycka.

Ändå är det inte alls ovanligt att kommuner, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare ”glömmer bort” sitt ansvar. I vissa fall handlar det om ren ignorans, enligt en granskning av DN där 500 slumpvis utvalda lekplatser har undersökts. Vid drygt fyra av tio lekplatser har besiktningsmän anmärkt på allvarliga brister som ett år senare fortfarande inte är åtgärdade. Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket, är kritisk mot att påtalade brister inte fixats till.

– Om man har kännedom om säkerhetsbrister, men inte gör något så är det naturligtvis inte bra. Det är olyckligt att man inte prioriterar barnens säkerhet, säger hon till DN.

Enligt DN är de vanligaste bristerna som inte fixas till på platser där huvuden och fingrar kan fastna, kedjelänkar i gungor som är kraftigt nötta och lekutrustning som är felaktigt monterad på ett sätt som kan skada barnen.

Ett problem enligt granskningen är att det inte finns tydliga krav på efterkontroller.

– Regelverket är egentligen tydligt, men det är uppenbart att fastighetsägare ofta struntar i att åtgärda brister, säger Anna Strandberg, till DN.

I besiktningsprotokollet ska det tydligt framgå vilka brister som finns och en plan för hur och när dessa ska åtgärdas. Finns det brister på en lekplats som hör till en bostadsrättsförening är det föreningens ansvar att se till så att barnen inte använder lekplatsen, enligt Anders Österlund, chef för teknisk förvaltning på Sveriges BostadsrättsCentrum.

– En bil som inte går igenom besiktningen får körförbud, så är det inte för lekplatser. Föreningen är ansvarig för olyckor som inträffar på lekplatsen även om de har spärrat av området och har en plan för hur de ska åtgärda faran. Det håller alltså inte att sätta upp en skylt eller en avspärrning för att undgå ansvar för en trasig gunga eller klätterställning, säger han till Egrannar.

Han tror att bostadsrättsföreningar med få barn har störst problem.

– Ibland verkar de tro att deras lekplats inte behöver lika mycket tillsyn som andra lekplatser, eftersom den inte används lika frekvent. Det är fel och kan bli dyrt för föreningen. Det kan ju räcka med att ett barn leker i en osäker miljö vid ett enda tillfälle för att det ska få förödande konsekvenser, säger han.

Om det inträffar en olycka utan att bostadsrättsföreningen har fått lekplatsen besiktigad bär föreningen hela ansvaret och tvingas betala skadestånd.

– Om lekplatsen är gammal är det viktigt att få den besiktigad så fort som möjligt. Det är viktigt att föreningen får ett protokoll på att besiktningen har genomförts. Utan dokument som visar att föreningen har levt upp till kraven är det kört vid en rättslig tvist om ansvarsfrågan, säger han.

Läs mer på DN.se

Foto: Charlotte Nordahl (www.flickr.com/photos/charlottenordahl/)