Läckagealarm ska förebygga vattenskador

Vattenskador är de vanligaste och dyraste skadorna i en fastighet. Varje år kostar vattenskador samhället närmare tio miljarder kronor, enligt tidningen NyTeknik. Uppgifter från Vattenskadecentrum visar att det oftast är kök och badrum som är värst drabbade, ofta är bovarna läckande golvbrunnar eller läckande slangar till disk- och tvättmaskiner.

En vattenskada kan ge flera oförutsedda konsekvenser; processen att återställa en vattenskada är omfattande och innebär ofta att en familj får bo i en tillfällig bostad under en period.

Idag finns många olika funktioner kopplade till ett hemlarm. Det är inte längre bara ett inbrottslarm utan utvecklas mot att ge bostadsinnehavaren relevant information om händelser som sker i bostaden. Alert Alarm uppmärksammade utvecklingen och tog fram en larmlösning, ett så kallat ”läckagealarm”, som fungerar som ett skydd mot vatten, men även mot brand och inbrott.

– Med den tekniska utveckling som har skett de sista åren har förutsättningarna förändrats. Idag finns hemlarm som är framtagna för att passa lägenhetsinnehavarens behov. Skillnaden mellan hemlarm för radhus och villor mellan lägenheter är att radhus och villor i större utsträckning önskar ett inbrottsskydd medan lägenhetsinnehavaren söker skydd mot vatten och brand i första hand, säger Kalle Leffler, COO Alert Alarm.

Bakgrunden till det nya larmkonceptet är att en låg andel av lägenheter har ett hemlarm med skydd mot just vatten installerat.

– Det här har vi analyserat för att skapa ett hemlarmskoncept som passar för lägenheter. Det har tidigare aldrig funnits någon anpassad lösning för lägenheter. Läckagealarmet har mobil övervakning som upptäcker när något oväntat sker och skickar push-meddelande när något oönskat händer direkt till de mobiltelefoner som kunden väljer, säger Kalle Leffler.

Läckagealarmet känner av fukten och meddelar de mobiler som har anslutits till larmet. Antalet mobiler som kan ta del av informationen är obegränsat.

Hur har responsen varit?

– Konceptet har fått en oerhört bra respons. Det är inte bara privatpersoner som bor i lägenheter som har tagit emot vårt nya koncept väl utan även bostadsbyggare, fastighetsägare och försäkringsbolag som är angelägna om att uppmana sina kunder att skydda sig mot vatten, brand och inbrott, säger Kalle Leffler.