Urban gardening är framtiden

Om man får tro Trendrapporten tror vi svenskar att urban gardening och självförsörjande hushåll kommer att dominera framöver. Den årliga undersökningen visar även 30 till 50 kvadratmeter är tillräckligt för en god levnadsstandard.

När Svensk Fastighetsförmedling för tredje gången genomförde sin trendrapport fick 2757 svenskar svara på frågor på fem teman; boende, inredning, ekonomi, teknik och miljö, samt familjeliv. Villan är drömboendet nummer ett, strax före bostadsrätten. Intressant nog anser en majoritet att 30 till 50 kvadratmeter är tillräckligt för en god levnadsstandard. Nästan hälften av de svarande tror att hemmen kommer att bli mer trångbodda i framtiden.

En tydlig trend är värnandet om miljön med egen energiförbrukning hamnar i topp på vad som bör bli standard i svenska hem, med solkraft som klart populärast.
46 procent önskar ha ett självförsörjande hem med egen djurhållning och grönsaksodling. För boende i storstan är detta ofta en utopi, varför många svenskar (43 procent) förutspår att urban gardening kommer att slå igenom på bred front. Urban gardening innebär stadsnära odling på balkonger och innergårdar.

– Årets Trendrapport visar tydligt att svenskarna blir alltmer medvetna om miljöaspekterna i sin vardag. Exempel på detta är att tre av fyra vill köpa klimatsmart inredning till sina framtida hem och att närmare hälften tror på trenden med urban gardening. Svenska folket verkar även ha en längtan tillbaka till hur det var förr. Att så många vill vara självförsörjande och att drömhemmet är en villa på landsbygden visar på en romantisering av det förflutna, säger Bessie Wedholm, presschef på Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Några siffror ur Trendrapporten:

  • 25 procent av de svarande föredrar amorteringskrav på sina framtida lån, endast sex procent vill behålla det nuvarande bolånetaket.
  • 44 procent vill att bredband via fiber ska bli standard i framtidens hem. Endast egen elförsörjning är mer populärt, något som hela 53 procent vill ha.
  • På frågan om vilken tradition svenskarna kommer att sluta med i framtiden hamnar ”Att lämna ytterdörren olåst” på förstaplats. Det tror 68 procent av svenskarna.
  • Drygt sex av tio svenskar vill att deras hem i framtiden ska försörjas av solkraft, följt av vindkraft. Kolkraften får däremot kalla handen.