Enklare att hyra ut i andra hand

Regeringen har i en remiss till Lagrådet föreslagit att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut i andra hand. Dessutom ska det bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift från den som hyr ut sin lägenhet.

Regeringen vill minska bostadsbristen genom förändringar i reglerna kring andrahandsuthyrningar av bostadsrätter. I en remiss till Lagrådet föreslår man bland annat att kraven för att hyra ut i andra hand ska sänkas. Dessutom ska bostadsrättsföreningar få en möjlighet att ta ut en avgift från den som hyr ut sin lägenhet. Tanken är att förbättra utnyttjandet av redan befintliga lägenheter.

– Ökad andrahandsuthyrning är inte lösningen på bostadsbristen, men vi kommer inte att kunna bygga bort tjugo års underproduktion av bostäder över en natt. Med ett enklare regelverk kan vi se till att en så stor del av bostäderna som möjligt kommer till nytta, säger bostadsminister Stefan Attefall, till fastighetssverige.se.

Den främsta skillnaden mot tidigare regelverk är att det inte ska behövas ”behjärtansvärda skäl” för att få hyra ut sin lägenhet. Det ska alltså vara upp till bostadsrättshavaren själv att fatta beslut om uthyrning av sin lägenhet.

Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli senare i år.