Fler tror på svalare marknad

Allt fler hushåll upplever att bostadsmarknaden är på väg att svalna av. För andra månaden i rad tror fler på fallande priser framöver, visar SEB:s Boprisindikator.

Fortfarande tror en klar majoritet, 61 procent, att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året. Men andelen som tror tvärtom ökar, från 12 procent förra månaden till 14 procent i februari. 19 procent tror på stillastående priser. Det visar Boprisindikatorn, som genomförs varje månad av SEB på uppdrag av Demoskop.

– Boprisindikatorn ligger fortfarande på en hög nivå men de senaste två månaderna indikerar ändå ett trendbrott nedåt. Det kan bero på den pågående diskussionen om fler regleringar av lånemarknaden eller den ökande mediala uppmärksamheten kring bopriserna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Skillnaderna är stora över landet. Optimismen är störst i Stockholmsområdet, där nivån ligger på 64 procent. Motsvarande siffra för Skåne är 38 och för Västra Götaland 49. Undersökningen bygger på 1000 intervjuer mellan 28 januari och 5 februari.