Stora variationer i arvode

En dryg tusenlapp. Det är genomsnittsarvodet i svenska bostadsrättsföreningar. Men variationerna är stora.

2117 kronor per lägenhet och 167 kronor per lägenhet. Det är de största variationerna mellan arvode i landets bostadsrättsföreningar, enligt en undersökning av analysföretaget Värderingsdata som är beställd av Fastighetstidningen. Medelarvodet i riket ligger emellertid kring 1196 kronor per lägenhet, vilket får anses vara det mest relevanta att analysera.

Undersökningen visar vidare att storleken på föreningen ofta styr nivån på arvodet, även om det i flera fall är tvärtom. Räknat per lägenhet blir arvodeskostnaderna höga i många små föreningar.

Viktigt, betonar Fastighetstidningen, är att uppgifter som borde ingå i uppdraget inte glider över på den avlönade delen.

– Men allmänt tycker jag nog att arvodena snarare är för låga med tanke på den stora arbetsuppgift som många gör. När man går igenom årsredovisningen på stämman är det flera miljoner i lån, hundratusentals kronor i energikostnad, men när man kommer fram till frågan om styrelsens arvode på några tusen blir det ett väldans liv. Det har jag svårt att förstå, säger Ove Schramm, jurist på Fastighetsägarna Service, till Fastighetstidningen.