Tillåtet att grilla på balkongen?

Varje sommar uppstår samma fråga; ”får man grilla på balkongen eller inte?”. Svaret är inte helt solklart, ingen särskild lag reglerar balkongrillningen. I första hand är det upp till bostadsrättsföreningen att bestämma vad som är ok.

Det finns ingen särskild lag som reglerar grillning på balkonger. Det är fastighetsägaren som bestämmer vad som är ok eller inte. Det är därför viktigt att bostadsrättsföreningen tar fram tydliga regler om vad som gäller vid balkonggrillning, så att alla som bor i huset vet vad som gäller, och så att konflikter mellan grannar kan undvikas.

Men Lars Rang, som är brandingenjör på Brandskyddsföreningen, betonar att det är direkt olämpligt att använda kol- och gasolgrillar på balkongen.

– Glöden i en kolgrill kan sprätta och fara och landa på balkongen nedanför. Det är naturligtvis en uppenbar brandrisk. Dessutom kan röken från kolgrillar störa och skada grannarnas hälsa. Att grilla på en inglasad balkong är direkt livsfarligt. Det är bättre att använda elgrillar, säger han.

Grillning
Det finns ingen särskild lag som reglerar grillning på balkonger i flerfamiljshus. I första hand är det bostadsrättsföreningen som bestämmer vad som gäller. Foto: Andreas Ronder (www.flickr.com/photos/andreasronder/)

I vissa fall kan det dock vara förbjudet att grilla på balkongen av miljöskäl, även om det är ok med föreningen. Till exempel under perioder när det råder eldningsförbud i området. Hör med kommunen!

Dessutom finns det regler som säger att man inte får störa sina grannar. Rökmoln från grillen kan i vissa fall räknas som en störning. Balkongrillningen kan med andra ord vara förbjuden även om bostadsrättsföreningen har beslutat att det går bra.