Vilken strategi för valberedningen?

När väl valberedningen är på plats kan arbetet inledas. Men hur ska året planeras? Det första, och antagligen viktigaste, tipset är att börja i tid. Boka gärna in ett inledande möte omgående efter årsstämman, för att lära känna varandra och lägga upp en plan. Redan från början är det viktigt att valberedningen följer hur arbetet fortlöper i alla delar av bostadsrättsföreningen. Detta för att veta hur snacket går och hur bostadsrättsföreningen mår. Om tid och möjlighet finns är det en bra idé att delta i styrelsemöten eller ta del av protokoll för mötena.

Under det andra kvartalet är det viktigt att sondera terrängen och se vilka som kan tänkas ingå i styrelsen. Prata med de senast invalda i styrelsen och fråga hur de trivs, vad som fungerar och vad som inte fungerar. På det sättet får valberedningen en uppfattning om vad som kan förbättras. Mötena med styrelseledamöter kan ni göra en och en eller med hela valberedningen. Prata samtidigt med andra boende i huset och hör hur de tycker att bostadsrättsföreningen fungerar. Stämmer bilden med styrelsens bild?

Under det tredje kvartalet börjar det dra ihop sig. Nu är det läge att intervjua alla styrelseledamöter, var för sig. Viktiga frågor att ställa är: Hur fungerar arbetet? Är du nöjd med din roll? Vill du fortsätta vara kvar i styrelsen? Saknas något i styrelsen? Håll mötena informella och avspända, kanske över en kopp kaffe i köket. Att träffas en och en är ett effektivt sätt att få en inblick. Ofta upplever den som intervjuas att den tas på allvar och får möjlighet att redogöra för sin syn på saker och ting.

Nu är det även dags för att göra ett informationsblad. Håll det enkelt, informera om ert arbete och inbjud till dialog. Kanske i form av ett öppet hus eller en grillkväll för alla som är intresserade? Dela ut bladet till alla i bostadsrättsföreningen eller sätt upp bladet på en väl synlig plats i fastigheten.

Det sista kvartalet innan stämman gäller det att sy ihop säcken. Följ upp alla tips som ni har fått in. Bortse inte från någon kandidat, bedöm alla likvärdigt. Intervjua därefter samtliga kandidater som har inkommit, diskutera förslagen (att diskutera även utanför valberedningen kan vara en bra idé för att få ytterligare input), och välj därefter ut vilka ni vill nominera till styrelsen.

Nu är det återigen dags för årsstämma.