Marknaden för nyproduktion rasar

30 procent av marknaden för nyproducerade bostäder har försvunnit på två år, visar siffror från Sveriges Byggindustrier.

– Vi möter just nu stora utmaningar vad gäller bostadsmarknaden. Då är det särskilt illavarslande att nyproduktionen tycks falla så kraftigt, kommenterar Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

42 500 flerbostads- och småhus påbörjas under 2019, vilket är en minskning med omkring 30 procent jämfört med 2017 års byggstarter. Kreditrestriktioner och det skärpta amorteringskravet pekas ut som förklaringar.

– Det ligger i farans riktning att åtgärder som minskar möjligheten att köpa bostad också leder till att det byggs mindre, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Om författaren

Daniel Mellwing

Daniel är journalist och skriver om brf:er, bostadsfrågor och ekonomi.

Relaterade artiklar