Ökade boendeutgifter slår hårdast mot unga och kvinnor

Dubbelt så många tror att bostadspriserna kommer att falla jämfört med för ett år sedan, visar Nordeas Boendebarometer. Undersökningen visar också att unga och kvinnor är extra sårbara för ökade boendeutgifter.

Svenskarnas syn på bostadsmarknaden har svängt kraftigt den senaste tiden, visar en ny undersökning. Andelen som tror att bostadspriserna kommer att stiga de kommande tolv månaderna är i dag 32 procent, ett fall med 46 procent från samma period i fjol och 53 procent för samma period för två år sedan.

– Vi får gå tillbaka ända till 2012 för att hitta en så liten andel som tror på stigande priser. Det är uppenbart att det vi ser är ett trendbrott. Det är också sunt att fler inser att utvecklingen av bostadspriser inte kan fortsätta på samma sätt i all evighet, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Förväntningarna skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper. Bland unga personer är det fler som tror på sjunkande bostadspriser.

– Att det finns en övervikt hos unga som tror på sjunkande bostadspriser är troligen kopplat till att de kommit in på höga nivåer och känner större oro, säger Ingela Gabrielsson.

51 procent tror på stigande boräntor medan 40 procent tror på oförändrade räntor, enligt Nordeas Boendebarometer. Bara tre procent tror på sjunkande boräntor och enligt Ingela Gabrielsson har svenskarna en ganska realistisk syn på räntan.

17 procent i åldrarna 26-29 år skulle inte klara en utgift större än 10 000 kronor utan att behöva ta ytterligare lån, visar undersökningen som även pekar på att kvinnor har sämre beredskap än män när det gäller ökade boendeutgifter.

– Jag tycker inte alls det är bra med en sådan obalans. Jag tycker att man ska prata ihop sig om hur man fördelar utgifterna så att båda parter kan ha ett eget sparande, säger Ingela Gabrielsson i pressmeddelandet.