Få under 35 år har råd med en etta

Mellan 50 och 90 procent av alla ensamboende 25-35-åringar i Sverige saknar möjlighet att köpa en nyproducerad etta, enligt Sveriges Byggindustrier. ”Det är anmärkningsvärda siffror”, kommenterar Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Mest allvarlig är situationen i Stockholm och Göteborg och enligt Daniella Waldfogel på Stockholms Handelskammare är amorteringskravet en förklaring.

– Det är anmärkningsvärda siffror, men tyvärr inte helt oväntat. Det skärpta amorteringskravet har kraftigt kapat möjligheterna för unga som vill flytta till ett arbete och då behöver köpa en lägenhet, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt Sveriges Byggindustrier skulle ett amorteringskrav som begränsas till en procent, oavsett belåningsgrad och skuldkvotsnivå, leda till att 20 procent fler unga skulle efterfråga en bostad.

Stockholms Handelskammare vill också se förändringar av amorteringskravet.

– Det har höjt kraven rejält för att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden och en konsekvens av det är att stora grupper stängts ute från möjligheten att skaffa ett första boende eller flytta till Stockholm för att jobba, säger Daniella Waldfogel i pressmeddelandet och menar att det behövs en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden så fort en ny regering är på plats.