Så bör framtidens BRF:er investera slantarna

Så bör framtidens BRF:er investera slantarna

Laddningsstationer, solceller och övervakningskameror toppar listan över de investeringar som flest bostadsrättsägare vill se i morgondagens BRF:er. När det gäller utmaningar befarar 40 procent att det kommer att bli svårt att locka medlemmar till styrelsen i framtiden. Det visar en ny undersökning av SBC.

Solceller, laddningsstationer till elbilen och övervakningskameror som registrerar nya besökare toppar listan över vilka investeringar som flest bostadsrättsägare skulle vilja se i sin bostadsrättsförening i framtiden. Det visar en rapport från Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Låsta grindar som håller ovälkomna personer utanför, odlingsmöjligheter, elektroniska passagesystem och källsortering är andra populära alternativ. Däremot är det relativt få som anser att handikappanpassning, cykelpool eller ett eget vattenreningsverk är önskvärda investeringar.

När det gäller bostadsrättsföreningars utmaningar i framtiden pekar många ut svårigheten med att locka medlemmar till styrelsen. Fyra av tio tror att det kommer att vara en tuff uppgift i framöver. Andra orosmoln är räntekostnader och andra ekonomiska osäkerheter.

– Vår rapport visar att endast 15 procent tror att ökade räntekostnader kommer vara bostadsrättsföreningarnas största utmaning i framtiden, detta förvånar mig. Det tyder antingen på bra beredskap i föreningar eller en optimism till att ränteläget kommer vara fortsatt lågt framöver. Det kan också bero på att vi är lite ovana vid tanken på vilka effekter en höjd ränta kan få. Många föreningar är trots allt högt belånade och kan få det väldigt svårt om räntekostnaderna ökar markant, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, i en kommentar.


Detta vill bostadsrättsägare att föreningen satsar pengar på i framtiden:


1. Solceller
2. Laddningsstationer till elbilar
3. Övervakningskameror som registrerar nya besökare
4. Låsta grindar som håller ovälkomna personer utanför
5. Odlingsmöjligheter

Om författaren

Daniel Mellwing

Daniel är journalist och skriver om brf:er, bostadsfrågor och ekonomi.

Relaterade artiklar