Män dominerar i styrelserna

En klar majoritet av ledamöterna i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar är män. Och störst är engagemanget  bland personer i åldern 31-40 år. Det visar SCB:s årliga kartläggning.

Undersökningen har kartlagt hur demografin ser ut i styrelserna i landets bostadsrättsföreningar, sammanlagt ingår 2500 bostadsrättsföreningar i underlaget. Resultatet är tydligt; 61 procent av styrelseledamöterna är män, 39 procent är kvinnor. Siffran är densamma som förra året.

– Vi vet att det kan vara tufft för många bostadsrättföreningar att få medlemmarna att engagera sig i styrelsen. Inte minst om de boende lever ett hektiskt liv med karriär, barn och fritidsintressen. Ofta tar kvinnor också ett större ansvar för hemmet vilket gör att det kan vara svårt att hinna med att sitta med i styrelsen. Därför jobbar vi på SBC ständigt med att stötta föreningarnas arbete så att ett styrelseuppdrag inte blir så tidskrävande, säger Annika Wikström, marknadschef på SBC, i ett pressmeddelande.

Men intresset för att engagera sig i styrelser varierar också beroende på ålder. Störst är engagemanget i åldern 31-40 år, närmare en fjärdedel av alla ledamöter utgörs av 30-plussare. Lägst är intresset bland personer i åldern 21-30 och 71 år eller äldre.

Annika Wikström, SBC, rekommenderar bostadsrättsföreningar att tillsätta styrelser med jämn fördelning mellan kön ålder, för att styrelsen ska kunna ta beslut som representerar alla som bor i huset.

– Det kan skilja sig en del vad en småbarnsförälder och en pensionär har för hjärtefrågor i föreningen och det är viktig att olika synpunkter kommer fram, säger hon.